Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö

Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön apuraha

Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö myöntää ensimmäisen kerran, Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi, 10 000 euroa apurahoina pohjoissavolaisille muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoille liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö on aloittanut toimintansa joulukuussa 2014. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää kulttuurin, erityisesti muotoilun, taiteen ja käsityön ammattimaista toimintaa, harrastusta, tuntemusta, arvostusta ja kehittämistä.
Säätiön hallituksessa on viisi jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimii toimitusjohtaja Mika Sutinen ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Eija Vähälä.

Apurahan hakuaika alkaa 8.9.2017 ja päättyy 16.10.2017.

Hakemukset voi lähettää joko kirjepostina osoitteeseen Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö, Piispankatu 8, 70100 Kuopio tai sähköpostilla Säätiön asiamiehelle: eija.tanninen-komulainen@designkuopio.fi.

Hakemuksessa tulee olla vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta, projektisuunnitelma ja sen tukena kuva-aineistoa sekä CV. Sähköisesti aineisto lähetetään joko .pdf- tai .jpg-muodossa, tiedostojen yhteiskoon ollessa enintään 5 Mt.

Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käy läpi neljän hengen asian-tuntijatyöryhmä, joka esittelee apurahan saajaehdokkaat Kuopion Muotoilu-akatemian Säätiön hallitukselle 27.11.2017. Tuossa kokouksessa päätetään apurahan saajat. Etukäteen ei ole päätetty apurahan saajien määrää eikä 10 000 euron summan jakamisperustetta – päätökset tehdään hakemusten perusteella.

Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikolla 49.

Apurahojen jakotilaisuus pidetään 15.12.2017 klo 10 Muotoiluakatemian Kristallisalissa, Piispankatu 8.

Lisätietoja:
Eija Tanninen-Komulainen
Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön asiamies
044 731 8000, eija.tanninen-komulainen@designkuopio.fi