Sari Huotari

 
  Taideverstas Wärjäämö, kehitysvammaisten aikuisten opiskelu- ja työtoimintapaikka  
  Tekstiilimuotoilu   1870/2007
 
 
Kuva: Sari Huotari, 2007
 
 

Ensimmäisessä luvussa kerrotaan työn käyttötarkoitus ja kohderyhmät. Toisessa luvussa esitellään työskentelyn etenemisen malli, kriittisrealistinen evaluaatiomalli ja sen uusi sovellus. Kolmannessa luvussa selvitetään Wärjäämön taustalla olevaa asenneilmaston muutosta, tehdään katsaus Finlaysonin alueen kehittymisen kulkuun ja valotetaan Wärjäämön syntyyn vaikuttaneita tapahtumia. Neljännessä luvussa kerrotaan Wärjäämön ideologia, käytännöt ja luovuus. Tutustutaan fyysisiin tiloihin ja erilaisiin toimintoihin kuten taide-, näyttely-, kahvila- ja myymälätoimina. Lisäksi luodaan katsaus Wärjäämön arkeen. Luvussa viisi määritellään Wärjäämön toimintaympäristöä etsimällä eroja ja yhtäläisyyksiä erilaisien organisaatioiden, käsitteiden ja toimintamallien kautta. Luodaan katsaus Wärjäämön taustaorganisaatioon ja sen tarjoamiin palveluihin ja sitä kautta tarkentuu kuva Wärjäämön toimintaympäristöstä palvelun tilaajan ja tuottajan näkökulmasta. Lisäksi esitellään Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallinnon rakenne. Luvussa kuusi esitellään Wärjäämön toimintaan oleellisesti liittyvät ja toteutetut suunnitelmat kuten opetus-, omavalvonta-, pelastus-, markkinointi- ja näyttelysuunnitelma. Luvussa seitsemän tarkastellaan tehtyä työtä ulkopuolisien ja sisäisen palautteen valossa ja mietitään tulevaisuuden kehittämiskohteita

 
  Asiasanat: opetussuunnitelma, kehitysvammaisuus, taidekasvatus  
  Käyttöoikeus: Tutustuminen säilytyspaikassa. Vapaasti kopioitavissa säilytyspaikassa.  
  Numero, säilö/tuote, sisällön aineistoluokka, sivumäärä:
Kirja A4, 61 sivua
 
  Muut työn osat ja säilytyspaikat: