Pirjo Hyvärinen

Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen mallipalvelutoiminnan kehittäminen


Asiasanat: käsi- ja taideteollisuusyhdistykset, käsityötaito, kudonta, kehittämisuunnittelu

Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia,
Taitemian kirjasto:
1820 Kirja A4, Raportti 55s. (myös atk-tallenteena)

Käyttöoikeus: Tutustuminen säilytyspaikassa.

Osoite: Vierumäentie 12, 71310 Vehmersalmi

Suuntautumisala: Aikuiskoulutusosasto: Tekstiiliala

Säilytyspaikka: Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia, Taitemian kirjasto

Työn laji: Artenomintyö

Työn numero: 1820/2000


Opinnäytetyön aiheena on Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen mallipalvelutoiminnan kehittäminen. Lähtökohtana oli sisustuspalvelun kehittäminen Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuusyhdistykselle. Tutkimalla yhdistyksen nykytilannetta ja sisustamiseen liittyviä palveluja päädyimme mallipalvelutoiminnan kehittämiseen.

Opinnäytetyön metodina on pehmeä systeemimetodologia, jota voidaan käyttää ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Metodi soveltui hyvin mallipalvelutoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena oli saada arviointitietoa mallipalvelutoiminnan toimintamallin kehittämiseen.

Mallipalvelua kehitti opinnäytetyön tekijän kanssa Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen henkilökunnasta koostuva työryhmä. Toimintamallin suunnittelussa käytettiin käsi- ja taideteollisuusliiton laatimaa käsityötaitojen strategiaa 2000-2005, Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen toimintasuunnitelmaa 2001, yhdistyksen neuvojille lähetettyä kyselyä sekä Ylä-Savon ja Mikkelin käsi- ja taideteollisuusyhdistykseen tehtyä puhelinhaastattelua.

Tutkimus- ja kehittämistyö osoitti mallipalvelutoiminnan kehittämisen tarpeellisuuden meneillään olevassa organisaatiomuutoksessa. Tuloksena syntyi toimintamalli, joka sisältää mallipalvelutoiminnan kehittämistoimenpiteet vuosina 2001-2005. Visioksi muodostui edistää suomalaista käsityötaitoa elinikäisenä oppimisena kehittämällä ja uudistamalla kangaspuilla kudottavia sisustustekstiilimallistoja, jotta itsensä toteuttaminen ja harrastustoiminta käsillä tekemällä säilyisi, edistäisi yrittäjyyttä ja ylläpitäisi ja kehittäisi käsityökulttuuria.

Toimintamalli perustuu kahden työryhmän perustamiseen, toinen työpajatoimintapalvelun ja toinen tilaustyöpalvelun kehittämiseen. Toimintamalli tarkentaa sisäistä työnjakoa, lisää organisaation toiminnan tehokkuutta ja tuo työhön suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä.