Anna Kettunen
 
  Kalusteteokset Herne ja Papu  
  Tuotemuotoilu :   2033/2003
 
 
Kuva: Anna Kettunen, 2003
 
 

Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella EkoKuopiolle kierrätysmateriaaleista uusiokalusteita. Suunnittelun tueksi tehtiin selvitys kierrätysmateriaalien- ja kalusteiden määrästä ja laadusta sekä kierrätysjärjestelmän toimivuudesta. Selvitys suoritettiin haastattelumenetelmällä Varkauden alueen kalusteliikkeissä ja Varkauden Eko-Torilla. Selvitystulokset osoittavat liikkeiden ja kierrätyskeskuksen välisen yhteistyön olevan vielä hyvin suppeaa. Materiaalien osalta tulokset kertovat, että kalusteliikkeet ja kierrätyskeskus vastaanottavat eniten kalustelevystä valmistettuja kalusteita. Kierrätyskeskusten ( EkoKuopion ja Varkauden Eko-Torin ) materiaaliselvitys osoittaa että, varastoista löytyy runsaasti Martelan 70-luvulla valmistamaa yleistuoleja, jotka eivät sellaisenaan käy kaupaksi kerrätyskeskusten myymälöissä.EkoKuopiosta haetussa jätemateriaalikasassa oli kolme Martelan tuolia. Jäte- ja kierrätysmateriaaleista valmistettiin kaksi kalusteteosta: ”Herne”- tuoli ja ”Papu”- pöytä, molempien valmistuksessa käytettiin edellä mainittuja tuoleja muun jätemateriaalin lisäksi. Kalusteteokset ovat esimerkki luonnon, muotoilun ja taiteen vuorovaikutuksesta, koska kalusteissa on käytetty kuivattuja herneitä ja kahvipapuja.

 
  Asiasanat: Kalusteteos, tuoli, pöytä, taide, kierrätys  
  Käyttöoikeus: Tutustuminen säilytyspaikassa. Vapaasti kopioitavissa säilytyspaikassa.  
  Numero, säilö/tuote, sisällön aineistoluokka, sivumäärä:
2033:1 Kirja A4 Raportti 53 s.
 
  Muut työn osat ja säilytyspaikat:
2033:2 Tuoli ja pöytä Anna Kettusen hallussa
 
  Tekijän yhteystiedot:040 7162770